ACTIVE SIGNAL CABLE, SEEC INT. AUDIO SYSTEMS, ACTIVE SIGNAL CABLE
[IMAGE]©
SCIENTIFIC ESSENTIAL EQUIPMENT COMPANY

THE WORLDS FIRST INVENTOR AND PRODUCER OF
A SUPER HIGH-END "ACTIVE" STEREO SIGNAL-INTERLINK

SEEC INT. AUDIO SYSTEMS

[Active part]

[klik] DRUK <- TERUG NAAR DE SITE

DE TEST

Seec ASC-2, Active Signal Interlink

Ren? van Es

De meest ideale versterker is altijd beschreven als een ?strait wire with gain?. Een rechte draad die versterkt. Echter in onze audiowereld bestaat zoiets niet. We hebben altijd te maken met componenten die iets toevoegen aan het geluid of iets weghalen. In de meest ongunstige omstandigheden zien we beide fenomenen naast elkaar optreden. Een keten is opgebouwd uit diverse onderdelen, de bron, de kabels, de versterker, weer kabels en dan luidsprekers. Uitgaande van een recht-toe-recht-aan concept. Ondertussen is vriend en vijand het er over eens dat kabels ook als component gezien moeten worden en wel degelijk invloed hebben op het totale resultaat van de keten. Lang niet altijd zijn wij instaat aan te tonen waarom een kabel zoveel invloed kan hebben. Maar wat we wel weten is welke fundamentele eigenschappen een kabel moet hebben om correct te functioneren. En soms gaat iemand nog een stap verder. Zoals bij het Nederlandse bedrijf SEEC, de Scientific Essential Equipment Company.

De ASC-2

Bij SEEC weten ze welke materialen toegepast moeten worden om een goede maar vooral neutrale kabel samen te stellen die dienst kan doen als interlink tussen bron en versterker, of tussen voor- en eindversterker. Maar er is meer dan alleen de materiaal keuze. In de professionele wereld zijn impedantie gerelateerde problemen opgelost door een standaard te kiezen. Alle apparatuur voldoet aan de norm en de kabels zijn aangepast. Waar nodig worden transformatoren op lijn niveau ingezet. In de niet professionele wereld is het plat gezegd een zooitje met impedanties. Ooit heeft de industrie ontdekt dat een lage uitgang- en een hoge ingangimpedantie weinig problemen geeft en daar is op voortgeborduurd. Dat lijkt heel aardig, maar is het niet. We trekken even een vergelijk met de computer technologie. U kent vast wel de kreet ethernet. Dat is een genormeerd verbindingssysteem om computers met elkaar te laten praten. Voor de opkomst van twisted pair verbindingen werd als medium een coax kabel toegepast met een specifieke impedantie van 50 Ohm. De bron en de ontvanger waren exact afgestemd op die impedantie en zo maakte men een zogenaamde transmissie lijn waarlangs de data zich verplaatst. Zouden we dat niet doen (heren systeembeheerders die de afsluitweerstand vergaten weten waar ik het over heb) dan hebben computers de grootste moeite om met elkaar data uit te wisselen. Reetransmissies (het opnieuw zenden van data) is constant noodzakelijk en de verbinding wordt trager en trager. In de audio is een reetransmissie niet mogelijk en moeten we het doen met het oorspronkelijke signaal. Dat signaal is helaas onderweg aangetast door fase fouten, reflecties en andere ellende. Fase fouten ontstaan doordat de spanning ten opzichte van de stroom in tijd verschuift. Afhankelijk van de frequentie zal het hoogste punt dat de spanning bereikt een fractie van een seconde anders zijn dan het hoogste punt waarop de stroom de maximale waarde heeft. Het gevolg van inducties en capaciteiten. Bovendien is er een tweede oorzaak van fase fouten en versmering en dat zijn reflecties. Als een signaalbron met een lage impedantie een signaal stuurt naar een hoge impedantie, komt een deel van het signaal als een reflectie terug naar de bron vanaf de hoge impedantie. Dat gereflecteerde signaal heeft niets van doen met het origineel en is bovendien onvoorspelbaar. Het danst in de kabel heen en weer tussen bron en ontvanger. SEEC heeft hiervoor een oplossing bedacht en gerealiseerd. SEEC maakt gebruik van een compacte hoogwaardige versterker in de signaalweg tussen bron en versterker, die in staat is het ?vermogen? te leveren waartoe een normale bron niet in staat is. Met aanpassing van de impedantie om een volwaardige transmissie lijn te maken. Absolute voorwaarde is dat de elektronica, de connectors en de kabel op elkaar zijn afgestemd. Dus wie kiest voor SEEC kiest voor een systeem en niet alleen voor een stuk snoer en een actief kastje. Voordeel van deze methode is dat een interlink rustig 10 meter mag zijn. Immers SEEC is in staat de signaaltransmissie door de kabel af te stemmen op de lengte. U kunt dus uw eindversterkers naast de luidsprekers zetten en met heel korte LS-kabels aansluiten terwijl de verbinding voorversterker/eindversterker lang is. SEEC maakt gebruik van korte signaal kabels tussen de bron en de eigen elektronica. Die kabels zitten vast. Achter de module zitten met echte BNC connectors de kabels aangesloten die mogen vari?ren in lengte. In de module zittten hoogwaardige 1:1 versterkers die geen andere functie hebben dan het elimineren van reflecties, het aanpassen van de impedantie en het voorkomen van fase fouten. Het ontwerp gaat uit van afgeschermde dual mono versterkers met een bandbreedte van 2 Hz tot 1,25 MHz binnen -3 dB. De vervormingwaarden zijn verwaarloosbaar. De stijgtijd haalbaar in de kabel is >20Volt/micro seconde. De voeding wordt gehaald uit een externe adapter die hier speciaal voor ontworpen is. Het niveau van het ingangssignaal is exact gelijk aan dat van het uitgangssignaal. De kabel/elektronica versterkt dus zelf niet. Door SEEC verstrekte metingen laten een onaangetast signaal zien, ongeacht de bron- en afsluitimpedantie.

De ASC-2 in de praktijk

Om te bezien of de ASC-2 inderdaad werkt met allerhande apparatuur is er gebruik gemaakt van twee cd spelers, een NAD S500i Silver Line en een Sugden Masterclass. Daarnaast een M-Audio d/a converter. Als versterkers deden dienst een Musical Technology M270 ge?ntegreerde versterker en een Clearaudio Balance voorversterker met Monarchy Audio klasse A mono eindversterkers. Luidsprekers waren van JMLab type Elektra 926 en van Mordaunt Short, type MS902 en MS912, aangesloten met Siltech LS-110 Classic kabel. In alle gevallen is er vergeleken met gangbare interconnnects van TAF, Siltech en Linn. Er is voor zorg gedragen dat de SEEC kabels uitsluitend gebruikt werden in de door SEEC aanbevolen configuratie. Dus ik ben niet gaan ?rommelen? met andere kabels die aan ??n zijde zijn voorzien van BNC stekkers en aan de andere kant van cinch stekkers. Deels is de apparatuur aangesloten geweest op een Kemp netfilter, deels alleen op een separate audiogroep. De kabels zijn ongeveer 6 weken in gebruik geweest binnen de diverse configuraties om een goed oordeel te kunnen vormen, dat los staat van de gebruikte middelen die soms bekend en soms onbekend waren. Opvallend aan de ASC-2 is de gewenning die de luisteraar moet opdoen alvorens de ASC-2 op waarde te kunnen schatten. ?Gewenning? hoor ik u zeggen, ?hoezo kleurt de kabel??. Nee, juist niet, het is ongeveer de meest neutrale en kleurloze kabel die ik ooit in mijn systeem heb laten werken. En dat is iets nieuws. Tot nu toe ben ik gewend met kabels te werken die op ??n of andere manier reageren. Het geluid wordt ronder of scherper, dieper of vlakker, met meer of minder laag, transparanter of juist verstopt, dynamischer of juist afgevlakt en met meer of minder driedimensionale eigenschappen. De ASC-2 lijkt zich daar niets van aan te trekken en gedraagt zich als een ?strait wire with zero gain looking at the overall audio frequency spectrum?. In het begin is dat heel verwarrend. Immers ook mijn oren en hersenen zijn gewend aan een bepaald soort geluid dat ik als natuurlijk en prettig ervaar. Kleuring is daar een onderdeel van. De mate waarin wij dingen als prettig, aangenaam en natuurlijk ervaren zijn direct verbonden met ervaring, opgedane indrukken en noem het voor het gemak opvoeding. Wie net als ik in zijn vijfde decennium leeft, heeft een hoeveelheid bagage en vooroordeel waar niet aan te ontkomen is. En laat u niets wijsmaken, elke recensent heeft zijn stokpaardjes. De ??n staat wat meer open voor andere zaken, de andere recensent zit wat meer vast in een stramien. Het zou te eenvoudig zijn te verwijzen naar andere recensies die ik schreef en waar de ASC-2 in is gebruikt. Daarom grijp ik terug op indrukken opgedaan met de kabel, door soms wel en soms niet direct te relateren aan de apparatuur. Want nogmaals de kabel is ongelofelijk neutraal, haast op het vervelende af. In elke opstelling. Heel opvallend was bijvoorbeeld de combinatie NAD met Musical Technology. Daar genoot ik van een volledig driedimensionaal beeld dat zonder de SEEC kabel niet haalbaar bleek in geen enkele andere opstelling. De Mordaunt Short MS902 en MS912 waren heel eenvoudig tegen elkaar af te zetten in stereobeeld. Klip en klaar lieten beide ontwerpen horen op welke wijze er getuned is aan de MS912 en waarom de MS902 60 euro per kast minder kost. Wijt u dat aan de bron, de versterker of de kabels, mij maakt het niet uit, maar alleen de SEEC deed wat er verwacht werd. Een tweede voorbeeld. De Sugden cd speler aangesloten op de Clearaudio voorversterker. Hier bereik ik een neutrale en transparante weergave die een paar bezoekers direct op het puntje van de bank zet. Opvallend de weergave van de lage tonen die uitermate strak en ongekleurd is. Niet aangezet op enige manier. Het hoog sprankelt en laat detail zien. Het midden waar de stem zo?n belangrijke rol speelt is zuiver en schoon (met stemmmen zijn wij opgegroeit en is daarom vaak een belangrijke referentie). De Sugden is weliswaar erg goed, maar op de cinch aansluitingen is dit resultaat zelfs opmerkelijk. Door het ontbreken van toevoegingen lijkt de kabel saai en niet dynamisch te zijn. Hoe anders wordt dat als de SEEC is weggehaald en een andere kabel komt ervoor in de plaats. Dan merk je pas hoe vaak je luistert naar eigenschappen die niet op de cd staan maar ergens worden gegenereerd. Ik wil niet zover gaan dat ik de SEEC afzet tegen andere merken, elk merk heeft voor en tegen, ook SEEC, maar de gedane investering in tijd en onderzoek wat nodig was om tot de ASC-2 te komen, mag u ruim belonen. Toch een enkel voorbeeld, een bekende blauwe kabel lijkt in gebruik ?stiller? te zijn. Dat heeft een ander soort geluid tot gevolg. Ik kan moeilijk spreken van een echte voorkeur. Het is alleen maar ?anders?.

Neutraal

Hou het maar op neutraal als het gaat over de ASC-2. Kleurloos als compliment bedoelt. De kabel heeft in de afgelopen zes weken steeds meer bewezen een all rounder te zijn die met alle gemak componenten en muziek met elkaar weet te verbinden. Zonder enige schroom zou ik een ASC-2 aan willen bevelen voor winkeliers die zo neutraal mogelijk een demo willen geven met apparatuur. En aan luisteraars die een set gekozen hebben die geen tuning door kabels vereist. De door mij gebruikte uitvoering met cinch pluggen laat een bijzondere indruk achter. Een indruk die geen indruk is omdat de ASC-2 geen eigen indruk achterlaat. Met deze cryptische omschrijving wil ik zeggen dat ik slechts heb geluisterd naar de apparaten om de SEEC kabel heen. Niet naar de ASC-2. En ondertussen ben ik aardig gewend aan de kleurloosheid. Weer een stukje levenservaring erbij.

Fabrikant:
SEEC INT. AUDIO SYSTEMS
Telefoon 0492 663462
Web www.seecaudio.nl
E-mail seec@iae.nl

Gebruikte apparatuur:
Teac VRDS-T1 CD loopwerk met Trichord Clock 2 Monarchy Audio DIP Mk 2 anti jitter box Assemblage D2D-1 upsampler M-Audio Superdac 2496 D/A converter NAD S500i cd speller Sugden Masterclass cd speler Clearaudio Balance voorversterker Monarchy Audio SE-100 klasse A mono eindversterkers Musical Technology M270 versterker JMlab Electra 926 luidsprekers JMlab Electra SW900 actieve subwoofer Mordaunt-Short MS902 luidsprekers Mordaunt-Short MS912 luidsprekers Interlinks analoog: Linn Analogue, TAF Next II2, Belden, Siltech Mxt Professional Series New York, Siltech SQ-88 Classic, SEEC ASC-2 Interlinks digital: Apogee Wide-Eye LS-kabels: Siltech LS-110 Classic Accessories: Kemp Elektroniks Power Source netfilter, ferriet clamps, Standesign Saturn 5 audio meubels, Target HS40 speaker stands, Master Base Mbase/1 plaatjes, Kemp, Lapp, Siltech SPX-30 Classic en rubber netkabels, WBT en Sharkwire stekker materiaal, Rothwell In-Line Attenuators, separate audiogroep


[CLICK] DRUK <- TERUG NAAR DE SITE ASC-2

Go Back to the Top..Or ?


SEEC INT. AUDIO SYSTEMS
LANGENAKKER 92
5731 JT MIERLO
TEL/FAX: 31 (0)492-663462


You can reach us by e-mail with: [IMAGE] < @ We gladly help you for further information.Amount of visitors at SEEC AUDIO SYSTEMS: [COUNTER]

Copyright © 1997, SEEC INT. Software Castle by >Kees van Haaren